Prevzem, dvig in plačilo lesa za impregnacijo | Prevzem, dvig in plačilo storitve

  • leseni elementi za globinsko impregnacijo morajo biti izdelani do konca, kar pomeni poskoblani, prikrojeni na dolžino, z izdelanimi utori, izvrtinami,
  • prvenstveno se impregnira les iglavcev, impregniramo pa tudi ostale vrste lesa, kjer pa penetracija zaščitnega sredstva ni tako globoka,
  • vlažnost lesa primernega za impregnacijo je od 20 - 30%, pri lesu z manj kot 20% vlažnosti lahko pride do upadanja letnic - kolapsa strukture celičnih sten ali do krivljenja in zvijanja po impregnaciji; do tega lahko pride tudi pri lesu, ki je bil sušen v sušilnici in pri hitro raslem lesu ( široke letnice ),
  • leseni elementi morajo biti ustrezno paletirani ( maksimalna dimenzija palete je 100 x 100 x L cm ), kajti v nasprotnem primeru ne odgovarjamo za morebitne poškodbe nastale med procesom,
  • količina lesa se izračuna na m3
  • v primeru sestavljenih elementov (ograj, sedežnih garnitur), se količina izmeri po volumnu, ki ga izdelek zajema, priporočamo razstavljene elemente,
  • prevzem se izvaja v ponedeljek in torek od 7 - 15 ure.
Nazaj
IMONT

Globinska impregnacija lesa

V primerjavi z nekaterimi drugimi materiali ima les edino pomanjkljivost, da je v primeru uporabe na prostem in vlažnem ali v dotiku z zemljo izpostavljen vplivu lesnih gob in insektov, ki les razkrajajo. Proti tem škodljivcem je les možno kemično zaščititi. Ta kemična zaščita lesenih produktov, ki se uporabljajo na prostem ali v dotiku z zemljo je glavni in najpomembnejši del našega proizvodnega  programa. V našem podjetju izvajamo najučinkovitejšo tehnologijo za kemično zaščito lesa, to je impregnacijo lesa v kotlih pod pritiskom, katera doseže najglobljo kemično zaščito lesa.

Takšna globinska impregnacija lesa pomeni:

  • večjo obstojnost lesa
  • daljšo življenjsko dobo končnega izdelka
  • še vedno naraven videz