Dvig in plačilo impregniranega lesa

  • pri prevzemu lesa se izda stranki Prevzemnica, na katero se zapiše količina lesa , datum prevzema in naslov stranke, 
  • v primeru, da je stranka pravna oseba se izdela predračun po katerem lahko nakaže plačilo pred dvigom in lahko pošlje samo prevoznika po material, 
  • fizične osebe lahko izvedeno uslugo plačajo v petek, pri dvigu,
  • po impregnaciji je potrebno les še posušiti, predlagamo v senci, na prepihu vsaj še 2 - 3 tedne, da se lepo počasi izgubi vlaga, ki je bila vnesena pri postopku impregniranja pod pritiskom,
  • dvig impregniranega lesa se izvaja v petek od 7 - 15 ure.
Nazaj
IMONT

Globinska impregnacija lesa

V primerjavi z nekaterimi drugimi materiali ima les edino pomanjkljivost, da je v primeru uporabe na prostem in vlažnem ali v dotiku z zemljo izpostavljen vplivu lesnih gob in insektov, ki les razkrajajo. Proti tem škodljivcem je les možno kemično zaščititi. Ta kemična zaščita lesenih produktov, ki se uporabljajo na prostem ali v dotiku z zemljo je glavni in najpomembnejši del našega proizvodnega  programa. V našem podjetju izvajamo najučinkovitejšo tehnologijo za kemično zaščito lesa, to je impregnacijo lesa v kotlih pod pritiskom, katera doseže najglobljo kemično zaščito lesa.

Takšna globinska impregnacija lesa pomeni:

  • večjo obstojnost lesa
  • daljšo življenjsko dobo končnega izdelka
  • še vedno naraven videz