Obcestna odbojna ograja

 

  • izdelana iz globinsko impregniranega okroglega lesa iglavcev,
  • sestavljajo jo vroče cinkan kovinski steber, ki se na betonski točkovni temelj privijači in se obojestransko obloži z utorjeno polokroglico premera 16 cm,
  • za dodatno varnost je na zunanji strani ograje na steber pritrjena jeklena vrv premera 15 mm,
  • vzdolžno potekata dve okroglici premera 14 cm, ki skupaj z jekleno vrvjo tvorita varnostno odbojno ograjo,
  • pri montaži ograja sledi terenu, na elemente se pritrdijo zahtevana odsevna telesa.
Nazaj
IMONT

Globinska impregnacija lesa

V primerjavi z nekaterimi drugimi materiali ima les edino pomanjkljivost, da je v primeru uporabe na prostem in vlažnem ali v dotiku z zemljo izpostavljen vplivu lesnih gob in insektov, ki les razkrajajo. Proti tem škodljivcem je les možno kemično zaščititi. Ta kemična zaščita lesenih produktov, ki se uporabljajo na prostem ali v dotiku z zemljo je glavni in najpomembnejši del našega proizvodnega  programa. V našem podjetju izvajamo najučinkovitejšo tehnologijo za kemično zaščito lesa, to je impregnacijo lesa v kotlih pod pritiskom, katera doseže najglobljo kemično zaščito lesa.

Takšna globinska impregnacija lesa pomeni:

  • večjo obstojnost lesa
  • daljšo življenjsko dobo končnega izdelka
  • še vedno naraven videz